Podziękowania

- Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski
(referat w czasie konferencji dotyczącej bezpieczeństwa)
- Starosta Iławski
(prezentacja programu na komisji bezpieczeństwa i porządku)
- Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu
(wykład "Edukacja społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń")
- Pani Jadwiga Kołodziejczyk
(udostępnienie broszur do pracy licencjackiej)
- Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
(wykład dla studentów i kadry SGSP nt. edukacji społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego)
- Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
(przesłanie informacji dotyczących programów edukacyjnych)
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
(opinia dotycząca broszur edukacyjnych)
- Nauczyciel szkoły podstawowej w Legnicy
(podziękowanie za udostępnienie materiałów edukacyjnych)
- Wydział Bezpieczeństwa i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa
(podziękowanie za złożoną ofertę materiałów edukacyjnych)
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego
(podziękowanie za przedstawienie oferty edukacyjnej)
- Komenda Główna PSP - Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego
(pozytywna opinia o programie edukacyjnym oraz propozycja współpracy)
- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(zaproszenie na spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami ochotniczych służb ratowniczych)
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego
(przekazanie informacji o programie edukacyjnym do Komendy Głównej PSP)
- VII Ogród Jordanowski w Warszawie
(przekazanie materiałów edukacyjnych dla dzieci)
- Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej W Poznaniu
(prezentacja programów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa)
(C) Prawa do rysunków zamieszczonych w tej witrynie zastrzeżone.
odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.