INFORMACJA O PROGRAMACH

Edukacja dzieci i młodzieży
- OPIS -
W skład programu wchodzi 13 broszur:
1. Drużyna EKO. Obrońcy przyrody
Broszura opracowana w formie komiksu prezentuje treści edukacyjne i przekazuje informacje na temat ekologii. Zwraca uwagę na zagrożenia powodujące niszczenie przyrody oraz wskazania, jak im przeciwdziałać indywidualnie i w środowisku lokalnym.
zobacz szczegóły >>
2. Eko zagadki. Czy myślisz ekologicznie?
Broszura prezentuje treści edukacyjne oraz przekazuje wiedzę na temat ekologii. Zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania przez dziecko lub z udziałem nauczyciela bądź opiekuna.
zobacz szczegóły >>
3. Ekologiczne łamigłówki
Zawiera zadania do rozwiązania przez dziecko, związane tematycznie z ochroną środowiska.
zobacz szczegóły >>
4. Ola, Filip i pożar. Sami w domu
Komiks dla najmłodszych, nie wymaga umiejętności czytania. Podstawy związane z zachowaniem się dziecka w czasie pożaru.
zobacz szczegóły >>
5. Wiem, jak uniknąć pożaru - ogniowe zagadki
Broszura przekazująca wiedzę na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, zapobiegania tym zjawiskom oraz służąca sprawdzeniu wiedzy dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
zobacz szczegóły >>
6. Szkoła przetrwania
Komiks zapoznający dzieci z zasadami postępowania podczas różnych zagrożeń, które mogą wystąpić w naszym otoczeniu.
zobacz szczegóły >>
7. 112 RATUNEK
Broszura popularyzująca znajomość Europejskiego Numeru Alarmowego 112.
zobacz szczegóły >>
8. Wiedza Twoim ratunkiem. Człowiek w niebezpieczeństwie
Broszura omawia zagrożenia, które mogą powstać w naszym otoczeniu i zasady postępowania podczas zdarzeń stwarzających zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.
zobacz szczegóły >>
9. Ogień niszczy przyrodę. Pożar łąki i lasu
Broszura omawia zagrożenia stwarzane przez pożary łąk i lasów, które powodowane są wypalaniem suchych traw.
zobacz szczegóły >>
10. Ogniowe przygody Miśka i Ryśka
Komiks zawierający wiedzę związaną z pożarem, przyczynami, przeciwdziałaniem i zachowaniem się dziecka.
zobacz szczegóły >>
11. Miśka i Ryśka przygody z pożarem
Komiks rozwijający zakres wiedzy, którą powinny posiadać dzieci, dotyczącej pożaru, przyczyn i przeciwdziałania, w tym gaszenia. Zasady zachowania się podczas zagrożenia w różnych miejscach.
zobacz szczegóły >>
12. Bezpieczna zabawa
Komiks zapoznający młodzież z przepisami p.poż. oraz zasadami bezpiecznego organizowania imprez.
zobacz szczegóły >>
13. Lekcja przeżycia
Komiks uczący młodzież, jak zachować się tj. jak pomóc sobie i innym podczas pożaru.
zobacz szczegóły >>

Edukacja dorosłych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
-OPIS -
W skład programu wchodzi 5 broszur:
1. Twoje Bezpieczeństwo. Ewakuacja
Opisuje rożne zagrożenia, które można spotkać na co dzień oraz jak zachować się w ich obliczu.
zobacz szczegóły >>
2. Przeżyć Pożar
Zawiera treści, których poznanie umożliwia prawidłowe i bezpieczne zachowanie się w czasie pożaru.
zobacz szczegóły >>
3. Bezpieczne mieszkanie
Informuje w jaki sposób uchronić mieszkanie przed pożarem.
zobacz szczegóły >>
4. W trosce o twoje bezpieczeństwo
Broszura ukazuje działanie miejskich służb ratowniczych podczas zagrożenia chemicznego. Wskazuje jak powinny zachować się osoby ewakuowane przed opuszczeniem mieszkania i w czasie ewakuacji.
zobacz szczegóły >>
5. Czy znasz sygnały alarmowe?
Broszura zapoznaje z obowiązującymi sygnałami alarmowymi informującymi o zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli.
zobacz szczegóły >>

Edukacja dzieci słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących
- OPIS -
W skład programu wchodzą 3 broszury:
Edukacja poprzez filmy
- OPIS -
Edukacja opiera się na 4-ech obrazach:
Dodatkowo dwa filmy zrealizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/ Łódź:

odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.