Drużyna EKO. Obrońcy przyrody

Broszura opracowana w formie komiksu, "Drużyna EKO. Obrońcy przyrody", powstała w celu upowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony środowiska naturalnego człowieka, według zasady zrównoważonego rozwoju, w zgodzie z naturą.
Prezentuje treści edukacyjne i przekazuje informacje na temat ekologii. Zwraca uwagę na zagrożenia powodujące niszczenie przyrody oraz wskazuje, jak im przeciwdziałać indywidualnie i w środowisku lokalnym.
Przedstawiono zagadnienia związane z zaśmiecaniem naszego otoczenia, np. lasu, trwającym wiele lat rozkładem naturalnym wytwarzanych przez człowieka śmieci, a także z ociepleniem klimatu i zasadami segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Poruszono również zagadnienia ochrony przyrody w parkach narodowych i rezerwatach oraz zasady zachowania się w tych obszarach.
W książeczce omówiono także podstawowe zasady obowiązujące w ochronie środowiska - ograniczania ilości powstających odpadów, wielokrotnego używania przedmiotów przed ich wyrzuceniem, przetwarzania odpadów w celu uzyskania nowych produktów (recykling) oraz korzyści dla środowiska naturalnego.
W broszurce zawarte zostały również informacje na temat przyczyn zanieczyszczania powietrza, skutków tego zjawiska, w tym powstawania smogu. Ponadto omówiono podstawowe zasady oszczędzania energii elektrycznej. Broszura adresowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych. Zawiera 16 stron formatu A4.

Treść broszury:
Zastęp harcerzy wyrusza na biwak w lesie nad jeziorem. Zastają zaśmiecony las, łąkę oraz zanieczyszczone jezioro.
Na zbiórkach harcerze rozmawiają o przyczynach zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka. Dzielą się również informacjami, w jaki sposób powinni postępować, aby nie przyczyniać się do pogarszania stanu ekologicznego naszego otoczenia.
Podczas wycieczki do parku narodowego dowiadują się, w jaki sposób chroniona jest przyroda w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.


kilka stron charakteryzujących broszurę:

2.
4.
11.
(C) Prawa do rysunków zamieszczonych w tej witrynie zastrzeżone.
odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.